2019 Generalforsamling

Helnæs Kultur logo gul 2019

Alle medlemmer af foreningen indkaldes til generalforsamling

Torsdag den 11. april 2019 kl. 19 på Café Helnæs Mejeri, Ryet 13

Dagsorden til generalforsamling i Helnæs Kultur-og Musikforening

Kl. 19 – 19.30: Optakt til generalforsamlingen ved Assens Strings, Jitka Jørgensen og Karen Valeur fra Assens Musikskole.

19.30  Generalforsamling

1. Valg af dirigent

2. Beretning ved formand Marianne Therp

3. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kasserer Bent Kristensen

4. Budget og kontingentfastsættelse for det kommende år ved Bent Kristensen

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valgt for 2018 – 2020: Karen Valeur, Kirsten Grove, Else Larsen og Bent Kristensen

På valg er: Marianne Therp, Inge-Lise Laulund og Birthe Lis Kristensen

Inge-Lise Laulund ønsker ikke genvalg.

7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af to bilagskontrollanter og 1 suppleant

9. Eventuelt

Kl. 20.30 ca.: Margits buffet

Kl . 20.45 ca. Fællessang med forårstema ved ”De Fynske Hekse” Karen Valeur og Lisa Balle. Programmet suppleres med ønskekoncert.