2019 Helnæs fra istid til vikingetid + spisning

Lørdag den  24. august kl. 15.30 – 17.30

Helnæs fra istid til vikingetid

 

Skålsten fra foredr

 Ved museumsinspektør, ph.d. Mogens Bo Henriksen, Odense Bys Museer

Mogens Bo Henriksen portræt1.jpg billede 2

I de sidste ca. 6000 år har Helnæs været en halvø, men før den tid var området en del af et større fastlandsområde. De omskiftelige landskabelige forhold har tiltrukket dyr og med dem mennesker fra den tid, da de første jægere kom til det nuværende Danmark. Senistidens rensdyrjægere har således jaget på Helnæs, og Ertebøllekulturens fiskere har samlet muslinger i farvandet omkring halvøen. De første bønder ryddede urskov og opførte stendysser i området, og senere boede bronzealdermennesker med vidtstrakte handelsforbindelser på Helnæs. Det vel mest kendte oldtidslevn fra halvøen er nok Helnæs-stenen, der blev rejst af Roulv over vikingen Gudmund en gang i 700-tallet. Foredraget giver et overblik over menneskets færden i området gennem næsten 10.000 år, og det ledsages af nogle af de arkæologiske fund, der er gjort på Helnæs i tidens løb.

Pris 50 kr.

Tilmelding senest 16. august 2019 – (de sædvanlige steder)

Når det meget spændende foredrag er færdigt, vil der være lejlighed til at spise noget lækkert oldtids/vikingetidsmad – det er en buffet med flere forskellige retter – inden vi går i kirken til en dejlig koncert, der runder det hele af.

Maden koster 175 kr. pr. person.

Tilmelding og betaling for maden skal ske senest den 9. august 2019