Generalforsamling aug. 2020

Alle medlemmer af foreningen indkaldes til generalforsamling

Fredag den 7. august 2020 kl. 19 på Helnæs Gl.Mejeri, Ryet 13

NB: Grundet den aktuelle situation skal vi have tilmelding til generalforsamlingen, sidste frist er 1. august 2020 

Tilmelding HER eller på Tlf. 61734540

Dagsorden til generalforsamling i Helnæs Kultur-og Musikforening

Kl. 19 – 19.30: Introduktion til og rundvisning i galleriet.
KL. 19.30: Generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formand Marianne Therp
3.Fremlæggelse af revideret regnskab ved kasserer Bent Kristensen
4.Budget og kontingentfastsættelse for det kommende år ved Bent Kristensen
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og kasserer
Valgt for 2019 – 2021: Marianne Therp, Bente Haines og Birthe Lis Kristensen
På valg er: Karen Valeur, Kirsten Grove, Else Larsen og Bent Kristensen
7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af to bilagskontrollanter og 1 suppleant
9. Eventuelt

Kl. 20.30 ca.: Foreningen er vært ved et mindre traktement