Generalforsamling

Lørdag 29. maj kl. 15.00
Generalforsamling
– med musik og fortælling som optakt

Sted: Agernæs Saltvandssøer
Helnæsvej 15, Agernæs
Agernæs 5631 Ebberup

Vi skulle efter vedtægterne afholde generalforsamling i april, men pga. situationen har vi valgt at afholde den næsten udendørs 29. maj i en stor overdækket bålhytte.
Den cyklende cellist Ida Riegels, som i den uge kører rundt på Fyn, vil indlede kl.15 med at spille og fortælle i det idylliske naturområde ved fiskesøerne på Agernæs. Hun er uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium hos blandt andre Morten Zeuthen og Jakob Kullberg.
Hun har gennem de seneste år etableret sig som cyklende cellist med turnéer i både ind- og udland og vandt i foråret 2020 DR P2 prisen “Årets ildsjæl”

Entré 50kr. for ikke medlemmer, medlemmer fri entré.

Efter en pause med lidt forfriskninger holder vi generalforsamling, hvorefter vi vil servere grillpølser med tilbehør.

Dagsorden til generalforsamling i Helnæs Kultur-og Musikforening

Kl. 16.00

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning ved formand Marianne Therp
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kasserer Bent Kristensen
  4. Budget og kontingentfastsættelse for det kommende år ved Bent Kristensen
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Valgt for 2020 – 2022 er Karen Valeur, Kirsten Grove, Inger Lund og Bent Kristensen. På valg i år er Marianne Therp, Bente Haines og Birthe Lis Kristensen.
  7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. Valgt for 2020 – 2021 Bente Olesen og Annette Rasmussen.
  8. Valg af to bilagskontrollanter og 1 suppleant. Valgt for 2020 – 2021 Eigil Kristensen og Jørgen Rasmussen samt som suppleant Else Larsen
  9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved grilmad og tilbehør