Forside

 

 

Velkommen til sæson 2019

Medlemsbrev                                                        Helnæs 19. marts 2019

Kære medlemmer

Helnæs Kultur- og Musikforening er nu klar til en ny sæson. Bestyrelsen har fastlagt årets arrangementer, og folderen med omtale af dem alle i kort form er vedlagt dette brev sammen med indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen.
Læs mere i programmet side 21 om generalforsamlingens punkter. Specielt, hvis du vil ønske dig en forårssang.

Tak for jeres støtte gennem både jeres medlemskab og de mange besøg til vore arrangementer. Velkommen til alle nye medlemmer, som modtager dette brev for første gang. Vi håber, at I har lyst til at forny jeres medlemskab for 2019.

Årets program indeholder to meget forskellige kirkekoncerter med ligeså forskellige måltider, 6 koncerter med tango, klassisk, jazz, keltisk, engelsk og skotsk, opera og viser samt digtoplæsning i kunstgalleriet på Helnæs, et historisk foredrag, en bustur til Århundredets operettekoncert på Hofteatret og en vinterfest i Forsamlingshuset på Helnæs. Meget at vælge imellem, meget at glæde sig til. Vel mødt.

Kontingentbetaling
Betingelsen for at deltage i generalforsamlingen er stadig, at årets kontingent er betalt. Kontingentbeløbene er uændrede: for én person koster det 150 kr. og for flere fra samme husstand koster det 250 kr. Der kommer ikke noget girokort.

Benyt venligst foreningens kontonummer 0847 0000528285 via bank eller brug vores nummer til MobilePay 48047. Begge dele går direkte ind på vores konto i tide, hvis kontingentet overføres før 4. april; ellers betal kontant på generalforsamlingen.

Sæsonkort 2019 – kun for medlemmer 
Kortet dækker alle koncerter på Helnæs samt det helt nye foredrag om livet på Helnæs fra istid til vikingetid. Sæsonkort koster 650 kr. pr. person. Det kan også købes ved generalforsamlingen.

Vi glæder os til at møde jer i 2019 til store kulturelle oplevelser og godt samvær.

Mange venlige hilsner

Marianne Therp