Forside

Indkaldelse til generalforsamling i Helnæs Kultur-og Musikforening

Tirsdag den 24. april 2018 kl.19.00

Sted: Helnæs Gl. Mejeri, Ryet 13, Helnæs, 5631 Ebberup

Aftenen indledes med et musikalsk indslag ved musikelever under ledelse af Karen Valeur.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formand Marianne Therp
3. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kasserer Bent Kristensen
4. Budget og kontingentfastsættelse for det kommende år
5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
a) Se bilag med forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring til § 6
b) Se bilag med forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring til § 8
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valgt for 2017 – 2019: Marianne Therp, Inge-Lise Laulund og Birthe Lis Kristensen
På valg er: Kirsten Grove, Karen Valeur, Else Larsen og Bent Kristensen
7. Valg af to suppleanter. Nuværende suppleanter er Annette Rasmussen og Inger Lund.
8. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant. Nuværende bilagskontrollanter er Jørgen Rasmussen og Eigil Kristensen. Mogens Lund er suppleant.
9. Eventuelt

mejeriet

Bilag til dagsorden for generalforsamling i Helnæs Kultur-og Musikforening den 24.04.18 kl. 19

Forslag om vedtægtsændring vedr. dagsordenen punkt 5 a): 

Bestyrelsen foreslår følgende ændring af teksten i § 6:

Nuværende ordlyd § 6: ”Foreningen tegnes af formanden sammen med mindst 1 bestyrelsesmedlem”.

Teksten ønskes ændret til: Foreningen tegnes af formand og kasserer.

 

Bestyrelsen foreslår følgende tilføjelse vedr. dagsordenen til generalforsamlingen i § 8:

Efter pkt. 6 valg af bestyrelsesmedlemmer indsættes punkt 7 : Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

De nuværende punkter 7 og 8 bliver derfor punkt 8 og 9.