Om…….

Forenings formål

Foreningens formål er gennem forskellige kulturelle arrangementer og kurser at skabe et kulturelt mødested, hvor kvalitet og ægthed danner overskriften over foreningens aktiviteter, hvad enten de omhandler musik, dramatik, litteratur, billedkunst eller andre kulturelle aktiviteter. Den levende musik vægtes særligt højt, og det tilstræbes at tilgodese et alsidigt musikbehov for alle aldre.

Bestyrelsen

Generalforsamling

Vedtægterne

Præstegårdens historie

Helnæs Gl. Præstegård er opført i 1860 og afløste en ældre bindingsværksgård frabegyndelsen af 1700­tallet. Denne gård blev revet ned, da halvøen i 1859 fik ny præst, pastor Lange, der foranledigede, at den nuværende bygning blev opført. Det blev en stor og markant klassicistisk præstegård i stærk kontrast til den mere beskedne landsbykirke fra 1618. Præstegården har mange fine bygningsdetaljer, såsom pilastre, gesimser og kvadredelt sokkelparti.

I 1974 blev præstegården på Helnæs solgt, idet Dreslette og Helnæs sogne blev sammenlagt til ét pastorat med bolig i Dreslette Præstegård. Præstegården på Helnæs blev købt af kunstmaleren Arvid Arp Hansen, som foretog en større, nænsom restaurering og istandsættelse af bygningen. Hestestalden blev ombygget til udstillingsbygning og atelier.

Gårdspladsen, omkranset af gamle mure hidrørende fra den tidligere nedrevne præstegårdslade, dannede et fint lukket uderum – en gårdhave, som i dag anvendes til udstilling af skulpturer og til udendørs musikarrangementer. Arp Hansen boede og arbejdede her til sin død i 1995.

Fra 1995 blev Helnæs Gl. Præstegård drevet videre i familieregi. Der blev således etableret et galleri/kulturhus i bygningerne med skiftende kunstudstillinger, koncerter, teater m.v. I 2014 skiftede stedet navn til EDVARD MUNCH GALLERIET under ledelse af nordmanden Per Lyder Dahle ­ gift med husets datter ­ der har en omfattende gallerivirksomhed bag sig i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland. Fremover vil galleriet præsentere kendte kunstnere – især fra Norden ­ samt vise historiske udstillinger med tilknytning til den verdenskendte norske maler Edvard Munch, som galleriet har taget navn efter ­ efter forudgående tilladelse fra Munch Museet i Oslo. Der arbejdes med en udvidelse af stedet i løbet af 2016­-17.

Helnæs

Helnæs ligger på Sydvestfyn ude i Lillebælt. Helnæs fremstår nærmest som en ø dog landfast med Fyn via en 2 km lang smal tange, Langør. Midtvejs mellem Fåborg og Assens åbner landskabet sig ud mod Lillebælt, samler sig i Langør, vider sig igen ud i et tilsyneladende ubeboet landskab med en græsklædt ås mod øst og stejle, gule lerskrænter mod vest. Over spærringen, som Bobakkerne danner, åbner landskabet sig igen med vidtstrakte marker og med en vifte af forskellige landskabstyper. Længst ude i horisonten skimtes fyret. Efter 5 km ad en snoet vej begynder landsbyen Helnæs. Langs de karakteristiske stendiger fortsætter man ad denne langstrakte landsbybebyggelse til det lille fiskerleje i øens sydøstligste del, hvor campingpladsen ligger. Herfra er der udsigt til Illumø, Bøjden Færgehavn og Falsled. Selv om befolkningstallet er faldet til nu omkring 250, er der en smuk kirke fra 1618, et forsamlingshusfra 1907, en naturskole i den nedlagte mølle, antikvitetsforretning i en smuk gammel gård, en velfungerende kro,  kendt for sit gode danske køkken.