Program 2024

Program 2024

                         

Tirsdag den 19.marts 2024 kl. 19.00
Generalforsamling


Lørdag 6. april kl. 19.30
Krydsfelt


Lørdag 27. april kl. 19.30
Christina Bjørkøe


Lørdag 11. maj kl. 15.00
Jazz Cats


Lørdag 13. juli kl. 15.00
Fortællekoncert folkemusik
Spisning på Hjemstavnsgården


Lørdag 03. august kl. 19.30
Arendse Nordtorps kvartet


Lørdag 17. august kl. 15.00
Sophisticated Ladies


Lørdag 31. august 15.30
Duo van der Pals – Eide


Lørdag 14. september kl. 15.00
Musikalsk foredrag og fællessang med Poul Balslev


Lørdag 28. september kl. 15.00
Grundtvig og kvinderne


Lørdag 12. oktober kl. 19.30
Koppel & Søn med gæster


Generalforsamling

Alle medlemmer af Helnæs Kultur- og Musikforening indkaldelse til generalforsamling

Tidspunkt: tirsdag den 19.marts 2024 kl. 19

Sted: Borgerhuset på Helnæs, Helnæs Byvej 63, 5631 Ebberup

Tilmelding: Af hensyn til det efterfølgende traktement ønsker vi tilmelding til generalforsamling senest 16.03.

Traditionen tro indledes aftenen med musik kl. 19 – 19.30. I år vil vi synge fællessange fra Højskolesangbogen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Beretning ved formand Marianne Therp

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2023 ved kasserer Else Larsen

4. Budget 2024 og kontingentfastsættelse for 2025 ved Else Larsen

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valgt for 2023 – 2025 : Marianne Svane Therp, Bente Haines og Birthe Lis Kristensen.

På valg er : Karen Valeur, Anni Knudsen, Inger Lund og kasserer Else Larsen

7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen

Valgt for 2023: Bente Olesen og Anni Martinsen

8. Valg af bilagskontrollører og bilagskontrollant suppleant.

Valgt for 2023: Jørgen Rasmussen og Bent Kristensen.

 Bilagskontrollant suppleant: Mogens Lund

9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement